a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Νέος Νόμος για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  > Νέος Νόμος για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

Νέος Νόμος για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε κατόπιν της δημοσίας διαβούλευσης.

Ο νέος ελληνικός νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 29.08.2019, είναι ο ν. 4624/2019,  ο οποίος έχει ως βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (“ΓΚΠΔ”) και ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

O ΓΚΠΔ επιτρέπει στα Κράτη – Μέλη όπως παρεκκλίνουν των διατάξεων αυτού και όπως υιοθετήσουν περιορισμούς σε συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και στην ενάσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Σημαντικές παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ εντοπίζονται στο ν. 4624/2019 στη συγκατάθεση ανηλίκου, στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης καθώς και στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στους τομείς υγείας, ασφάλισης και σε σχέση με την ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης.

Επιπλέον, ο ελληνικός νόμος έχει υιοθετήσει σημαντικούς περιορισμούς κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων στην πρόσβαση και πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, στην διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και στην υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας για ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων στα υποκείμενα.

Πολύ σημαντική είναι ακόμη η διάκριση που εντοπίζεται στα άρθρα 24 και 25 του Ν. 4624/2019 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα α) από δημόσιους φορείς και β) από ιδιωτικούς φορείς.

Τέλος, ο νέος ελληνικός νόμος περιέχει, παράλληλα με τις διοικητικές κυρώσεις που εισάγει ο ΓΚΠΔ, σημαντικές ποινικές κυρώσεις για την παραβίαση των διατάξεων αυτού και την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο νέος ελληνικός νόμος (ν. 4624/2019) κατήργησε τον προ ισχύοντα νόμο 2472/1997, εκτός ορισμένων διατάξεων αυτού, των οποίων η ισχύς διατηρήθηκε.

Τόσο οι δημόσιοι φορείς όσο και οι ιδιωτικοί φορείς που εμπίπτουν στο ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του νέου αυτού νόμου θα πρέπει να λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου η λειτουργία τους και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων την οποία διεξάγουν να είναι πλήρως σύννομη τόσο με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ όσο και με τις διατάξεις του ν. 4624/2019.

error: Content is protected !!