a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.

Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.

Πόθεν έσχες για απόκτηση μετοχών Α.Ε.

Σύμφωνα με το προϊσχύον  άρθρο 17 Κ.Φ.Ε (Ν.2238/1994), ως ετήσιες δαπάνες του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: α)………..β) αγορά επιχειρήσεων ή τη σύσταση ή την αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας ή την αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς».

Επομένως,  με το προϊσχύον καθεστώς, η αγορά μετοχών (που είναι χρεόγραφα) ελεγχόταν από άποψη «πόθεν έσχες».

Η ως άνω  αυτή διάταξη καταργήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 Ν.3091/2002 (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), για αγορές μετά την 1/1/2003 : «Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι περιπτώσεις β’ και δ’ του άρθρου 17 και οι περιπτώσεις α’ και στ’ του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 30 του νόμου αυτού, ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά».

Σχετική είναι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ 1038/2003, σύμφωνα με την οποία:

«….Καταργήθηκε το τεκμήριο αγοράς επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, το τεκμήριο σύστασης και αύξησης κεφαλαίου ατομικών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης και αστικών εταιριών, κοινωνιών και κοινοπραξιών, το τεκμήριο αγοράς εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς και κατά συνέπεια και η αγορά μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και το τεκμήριο χορήγησης δανείων και των προσωρινών διευκολύνσεων ή καταθέσεων στις ατομικές επιχειρήσεις, εταιρίες, κοινοπραξίες ή κοινωνίες από μέλη τους ή μετόχους τους.»

Επομένως, η αγορά μη εισηγμένων μετοχών ΑΕ, που συνιστά χρεόγραφο, από 1.1.2003 δεν υπόκειται σε έλεγχο «πόθεν έσχες».

Για τη συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο σύστασης Α.Ε ουδέποτε προβλεπόταν πόθεν έσχες, σε αντίθεση με τις λοιπές εταιρικές μορφές, για τις οποίες εξάλλου καταργήθηκε. Ομοίως, σε πόθεν έσχες υπόκειτο μέχρι να καταργηθεί από το Ν. 3091/2002 μόνο η αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας. Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου Α.Ε δεν υπόκειτο ούτε υπόκειται σε έλεγχο «πόθεν έσχες».

error: Content is protected !!