a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων και λοιπών νομικών οντοτήτων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ. 1006/31.12.2013, όπως αυτό περαιτέρω διευκρινίζεται με την ΠΟΛ. 1045/10.02.2015, ορίζεται ότι προκειμένου για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4174/2013 περ. γ΄ και δ΄), συμπεριλαμβανομένων και των γραφείων του ΑΝ 89/1967, απαιτείται η εντός δέκα (10) ημερών υποβολή του εντύπου Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ.  Στις περιπτώσεις που, τα πρόσωπα αυτά, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη διακοπή της λειτουργίας των γραφείων του ΑΝ 89/1967, ισχύουν, ανάλογα με την νομική μορφή και τις διατυπώσεις δημοσίευσής τους, κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

α. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.:

i) Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται, τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις – με εξαίρεση την πτώχευση – υποχρεωτικά εκ του νόμου σε εκκαθάριση. Η περάτωση της εκκαθάρισης επιφέρει τη λήξη της νομικής προσωπικότητας και ακολούθως η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Ο ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και εκδίδεται ανακοίνωση διαγραφής του νομικού προσώπου. Ως εκ τούτου, με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών κεφαλαιουχικής εταιρείας συνυποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο της ανακοίνωσης διαγραφής της από το Γ.Ε.ΜΗ. και καταχωρείται, ως ημερομηνία διακοπής, η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης.

ii) Προσωπικές Εταιρείες

Όταν μία προσωπική εταιρεία λύεται κι εφόσον οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της, ακολουθεί η εκκαθάριση. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ζητά τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., προσκομίζοντας τον ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης, ο οποίος καταχωρείται και ακολουθεί ανακοίνωση διαγραφής της από το Γ.Ε.ΜΗ. Συνεπώς, με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών προσωπικής εταιρείας που ολοκλήρωσε το στάδιο της εκκαθάρισης συνυποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο της ανακοίνωσης διαγραφής της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. και ως ημερομηνία διακοπής, καταχωρείται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης.

Στην περίπτωση που προσωπική εταιρεία λύεται χωρίς τη λύση της να ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης, με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών συνυποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο της ανακοίνωσης διαγραφής της από το Γ.Ε.ΜΗ. Ως ημερομηνία διακοπής, καταχωρείται η ημερομηνία λύσης της, όπως προκύπτει κάθε φορά από τη σχετική ανακοίνωση (π.χ. η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης των μελών ή εταίρων ή του καταστατικού λύσης της, η ημερομηνία που προσδιορίζεται από δικαστική απόφαση, η ημερομηνία παρόδου του διμήνου από την έξοδο εταίρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012, η ημερομηνία λήξης του χρόνου διάρκειας, κ.λπ.).

β. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.:

i) Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Όσες κεφαλαιουχικές εταιρείες λύθηκαν και ολοκλήρωσαν την εκκαθάρισή τους πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., με τη δήλωση διακοπής εργασιών συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης ή της ανακοίνωσης διαγραφής από το Μ.Α.Ε..

ii) Προσωπικές Εταιρείες

Οι προσωπικές εταιρείες που λύθηκαν και ολοκλήρωσαν την εκκαθάρισή τους πριν την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., με τη δήλωση διακοπής εργασιών συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της απόφασης για τη λύση ή του καταστατικού λύσης τους κατατεθειμένο στο Πρωτοδικείο ή του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης. Εάν έχουν λυθεί λόγω παρόδου χρόνου διάρκειας, συνυποβάλλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού που αναφέρεται η λήξη της διάρκειάς τους, δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο καθώς και της βεβαίωσης του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει δημοσιευθεί παράταση του χρόνου διάρκειας.

γ. Ως προς οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.:

Ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών χωρεί και στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. Κοινοπραξία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα).

δ. Ως προς οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα που εκ του νόμου εγγράφεται σε άλλα Μητρώα, εκτός Γ.Ε.ΜΗ.:

Στις περιπτώσεις διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. όπως π.χ. Ν.Ε.Π.Α, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογραφικές εταιρείες κ.ά. με τη δήλωση διακοπής εργασιών συνυποβάλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου λύσης τους, νομίμως καταχωρημένο, ή του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης, νομίμως δημοσιευμένο, στις περιπτώσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση. Ως ημερομηνία διακοπής, καταχωρείται η ημερομηνία της λύσης τους ή η ημερομηνία του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης.

ε. Ως προς νομικά πρόσωπα που μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του ν.2166/1993 :

Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης διακοπής εργασιών από επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, ως ημερομηνία διακοπής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Οι ως άνω δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν από το νόμιμο εκπρόσωπό του φορολογουμένου νομικού προσώπου, στην κατά τόπον αρμόδια με βάση την έδρα της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86. Όταν υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής, προσκομίζονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και συνυποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.

Με την καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου χορηγείται άμεσα από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. η σχετική βεβαίωση, χωρίς να αποτελεί κώλυμα για τη χορήγησή της η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών ή η μη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και χωρίς να απαιτείται η υπογραφή των προϊσταμένων των τμημάτων της Δ.Ο.Υ. ότι έλαβαν γνώση της διακοπής.

Ως ημερομηνία εκκίνησης των προθεσμιών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ανακοίνωσης του διαγραφής του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/08/2015

error: Content is protected !!