a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Αστική Ευθύνη εργοδότη (για ζημία από εργαζόμενο σε τρίτο πρόσωπο)

Σύμφωνα με το άρθρο 922 Α.Κ., ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του. Αυτό προϋποθέτει α) σχέση προστήσεως, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας (πχ εργοδότης) διατηρεί το δικαίωμα να δίνει οδηγίες στον προστηθέντα (πχ εργαζόμενο), σε σχέση με τον τρόπο εκπληρώσεως της υπηρεσίας του και εξουσία αυτού επί του προστηθέντος κατά το χρόνο τελέσεως της πράξης, β) ενέργεια του προστηθέντος παράνομη και υπαίτια (914 Α.Κ.) και γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί ή επ’ ευκαιρία ή εξ αφορμής αυτής ή ακόμα κατά κατάχρηση της υπηρεσίας αυτής.

Κατάχρηση της υπηρεσίας του υφίσταται όταν η ζημιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον εργαζόμενο ή επ’ ευκαιρία ή εξ αφορμής της υπηρεσίας του, αλλά κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών που δόθηκαν σ’ αυτόν ή καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων, εφόσον μεταξύ της ζημιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ’ αυτόν υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι η συμπεριφορά αυτή δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει χωρίς την πρόστηση.

error: Content is protected !!