a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Πτωχευτικό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο

Το πτωχευτικό δίκαιο αποτελεί μέρος του εμπορικού δικαίου. Συνιστά το σύνολο των κανόνων δικαίου που αντιμετωπίζει την πραγματική κατάσταση του εμπόρου, ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει τα εμπορικά του χρέη.

Σκοπός της πτώχευσης είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσία του ή με άλλο τρόπο και ιδίως με τη διατήρηση ή διάσωση της επιχείρησης του.

Προϋποθέσεις κήρυξης πτώχευσης:

1)Πτωχευτική ικανότητα: πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Με τον Πτωχευτικό Κώδικα αποδίδεται η πτωχευτική ικανότητα και σε ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, χωρίς να είναι εμπορικές, λόγω τύπου ή σκοπού.(αρθ. 2 ΠτΚ).

2)Παύση πληρωμών: σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Από το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα δίνεται και η δυνατότητα κήρυξης πτώχευσης όταν την πτώχευση ζητά ο ίδιος οφειλέτης σε περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών του (αρθ.3 παρ. 2 ΠτΚ)

3)Δικαστική απόφαση: για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση, που εκδίδεται από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης.

Διαδικασία συνδιαλλαγής

Η διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα νέα μέτρα που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας για τη διάσωση της εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε προπτωχευτικό στάδιο, και παρέχει τη δυνατότητα στον οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να αναδιοργανωθεί πριν φθάσει στην κατάσταση παύσης των πληρωμών. Πρόκειται για μία συναινετική διαδικασία, που καταλήγει σε συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών πριν από την παύση των πληρωμών, την οποία επικυρώνει το πτωχευτικό δικαστήριο.

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη διαδικασία της συνδιαλλαγής είναι:

1) Να πρόκειται για οφειλέτη ο οποίος σε περίπτωση πτώχευσης θα είχε την πτωχευτική ικανότητα του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠτΚ.

2) Να υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, παρούσα ή προβλέψιμη.

3) Να μην έχει εισέλθει ο οφειλέτης σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελεί σύμβαση μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών, οι οποίοι δεσμεύουν το σύνολο των πιστωτών. Αντικείμενο του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι ο προσδιορισμός του τρόπου ικανοποίησης των πιστωτών μεταξύ ισότιμων λύσεων διάσωσης της εταιρείας και εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο μέσα από την κήρυξη της πτώχευσης καθόσον αφορά τους οφειλέτες που ήδη αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Λαμβάνοντας υπόψην τις συνθήκες αλλά και τις προοπτικές κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, ανοίγει εναλλακτικές δυνατότητες και λύσεις για την επίτευξη αποτελέσματος που να εξυπηρετεί τόσο τους πιστωτές όσο και τον οφειλέτη.

error: Content is protected !!