a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Αστικό Δίκαιο  > Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής μετά την 01.01.2016, η υπόθεση υπάγεται στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4337/2015.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, η ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς – εκκίνησης για όλες τις προθεσμίες που διέπουν τις περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων.

Αναλυτικά, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια:

1. Κατάθεση προτάσεων ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου 

• Εντός εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και τα αποδεικτικά μέσα ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το χρονικό διάστημα από 01.08.2016 έως και 31.08.2016 δεν υπολογίζεται για την ως άνω προθεσμία των 100 ημερών(άρθρο 147 παρ. 2, 237 παρ ΚΠολΔ).

• Μέχρι και την κατάθεση των προτάσεων, τα διάδικα μέρη πρέπει να έχουν ορίσει τους μάρτυρες, των οποίων τις ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να λάβουν ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας του μάρτυρα. Ο νέος ΚΠολΔ χορηγεί σε κάθε διάδικο το δικαίωμα να προσκομιστούν έως και πέντε (5) ένορκες βεβαιώσεις προς απόδειξη των ισχυρισμών των μερών.

• Προς λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων, επιδίδουμε τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, στην οποία αναφέρουμε την αγωγή, που αφορά η βεβαίωση, τον τόπο, ημέρα και ώρα, το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας του μάρτυρα.

2. Κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης 

• Εντός εκατόν δέκα πέντε (115) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την κατάθεση προτάσεων, πρέπει να κατατεθεί προσθήκη – αντίκρουση των προτάσεων του αντιδίκου

• Στο πλαίσιο κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης, ο νέος ΚΠολΔ χορηγεί το δικαίωμα να προσκομιστούν έως και τρεις (3) ένορκες βεβαιώσεις προς προσθήκη ή αντίκρουση των ισχυρισμών των αντιδίκων.

• Προς λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων, επιδίδουμε τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, στην οποία αναφέρουμε την αγωγή, που αφορά η βεβαίωση, τον τόπο, ημέρα και ώρα, το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας του μάρτυρα.

3. Κλείσιμο φακέλου κι ορισμός δικαστή και δικασίμου 

• Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας, με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται ο δικαστής και για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου η σύνθεση του δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται η δικάσιμος της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της αμέσως πιο πάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας.

4. Δικάσιμος 

 • Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, δεν πρόκειται δηλαδή για ακροαματική διαδικασία, παρά μόνο τυπικά. Μετά τη συζήτηση αυτή εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, όπως αυτά έχουν προσκομιστεί από τους αντιδίκους με τις προτάσεις και την προσθήκη τους.

5. Πιθανότητα διάταξης Δικαστή περί εμμάρτυρης απόδειξης

• Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, με απλή διάταξη του προέδρου επί πολυμελούς πρωτοδικείου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15 ) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή , στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο.

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης.

6. Αξιολόγηση αποδείξεων και σχολιασμός μαρτύρων

• Μέσα σε οκτώ ( 8 ) εργάσιμες ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών . Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.

error: Content is protected !!