a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997

Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997

Πρόσθετοι φόροι κατά Ν.2523/1997

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν. 2523/1997: Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Τα άνω ποσοστά πρόσθετων φόρων υπολογίζονται κατ’  αρχήν μέχρι την έκδοση της οικείας καταλογιστικής πράξης του φόρου.

Εξάλλου, κατ’  άρθρο 4 του άνω Ν.2523/1994, ως τροποποιηθέν από το άρθρο 26 παρ.1 Ν.3943/2011 ισχύει, τα ανωτέρω ποσοστά πρόσθετων δεν μπορούν να υπερβούν : α) το 60 % για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το 120% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α χωρίς να τον δικαιούνται.

Αρχικά, τα ποσοστά της ανωτέρω διάταξης ήταν 200% και 300% αντίστοιχα, στην αρχική έκδοση του Ν. 2523/1997, ενώ με το Ν. 3220/2004 (άρθρο 40, παρ.11),  τα ποσοστά προσδιορίστηκαν σε 100% και 200% αντίστοιχα.

Η νέα μεταβολή του άρθρου 4 του Ν.2523/1994, η οποία συντελέσθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 καταλαμβάνει τις περιπτώσεις δηλώσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ΜΕΤΑ τη δημοσίευση του νόμου αυτού (31.03.2011), καθώς και φύλλων ελέγχων και πράξεων προσδιορισμού που εκδίδονται επίσης ΜΕΤΑ τη δημοσίευση του νόμου αυτού (άρθρο 26 παρ.2 Ν. 3943/2011).

Τέλος, κατ’  άρθρο 2 παρ. 8 του άνω Ν.2523/1997, όταν η διαφορά λυθεί με δικαστικό συμβιβασμό ή ολικά ή μερικά με διοικητική επίλυση, ο επιπλέον πρόσθετος φόρος υπολογίζεται για το ποσό του φόρου μέχρι το χρονικό σημείο της υπογραφής της συμβιβαστικής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα 3/5 αυτού.

error: Content is protected !!