a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Η έκπτωση των άνω δαπανών εκ των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 περίπτ. ια’  εδάφιο πρώτο του άρθρου 31  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4110/2013 και 4170/2013.
Με το προ του Ν.4110/2013 καθεστώς,  προβλεπόταν ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων εκπίπτουν κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Η αντιμετώπιση των δαπανών αυτών, από φορολογική άποψη, διακρίθηκε με ευνοϊκότερο χειρισμό, βάσει των διατάξεων της παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 3296/2004 που ίσχυσαν για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 1.1.2005 – 31.12.2008 και παρατάθηκαν μέχρι 31.12.2010 με την διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3775/2009. Περαιτέρω, με την παράγραφο 7 άρθρου 17 του Ν.3943/2011, παρατάθηκε το ευνοϊκότερο αυτό  καθεστώς για  πραγματοποιούμενες δαπάνες από 01.01.2011  μέχρι 31.12.2014.

Ο ευνοϊκότερος αυτός χειρισμός συνίστατο στην έκπτωση από τα καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστού 50% των δαπανών αυτών, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ότι οι δαπάνες αυτές, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις και
β) ότι η πραγματοποίηση τους πιστοποιείται με την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από επιτροπές της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Με το άρθρο 3 παρ. 29 Ν.4110/2013, ολόκληρη η άνω διάταξη της περίπτωσης ια παρ. 1 άρθρου 31 ΚΦΕ αντικαταστάθηκε και οι σχετικές δαπάνες που εκπίπτουν πλέον είναι οι εξής:
«Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται ισόποσα σε τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού.

Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών  διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 28 παρ. 1 Ν.4110/2013 («έναρξη ισχύος»), η ισχύς της άνω διατάξεως αρχίζει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

Επομένως, με  την άνω τροποποίηση προβλέπεται πλέον γενική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας  κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30% ανεξαιρέτως. Mε το προηγούμενο καθεστώς, που ίσχυσε για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 31.12.2012, η ευνοϊκή μεταχείριση συνίστατο σε μεγαλύτερη έκπτωση μεν, δηλαδή κατά ποσοστό 50% και όχι 30% και μάλιστα  σε έκπτωση από τα καθαρά κέρδη, πλην όμως έπρεπε να συντρέχουν οι ειδικές ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, με το άρθρο 64 παρ. 2 Ν.4170/2013, η περίπτωση ια’  της παρ.1 άρθρου 31 Κ.Φ.Ε τροποποιήθηκε εκ νέου, ως προς το αρμόδιο για την πρόταση για έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος Υπουργείο. Ως εκ τούτου, συναρμόδιο με το Υπουργείο Οικονομικών είναι πλέον το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως προβλεπόταν με τη σχετική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 29 Ν.4110/2013.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 9/4/2014

error: Content is protected !!