a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Συμφέρει φορολογικά να μεταβιβαστεί η κυριότητα Ι.Χ. αυτοκινήτων σε εταιρεία;

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Ειδικά θέματα  > Συμφέρει φορολογικά να μεταβιβαστεί η κυριότητα Ι.Χ. αυτοκινήτων σε εταιρεία;

Συμφέρει φορολογικά να μεταβιβαστεί η κυριότητα Ι.Χ. αυτοκινήτων σε εταιρεία;

I. Καθεστώς τεκμηρίων

Σύμφωνα με τo άρθρο 16 παρ.1 περ. γ’  του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3986/2011 και ισχύει, η (αυξημένη) ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβάνων και των αυτοκινήτων μικτής χρήσης, αλλά και των αυτοκινήτων τύπου JEEP,  ορίζεται πλέον ως εξής:

α) Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.εκ. σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00),

β) Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.εκ. και μέχρι 2.000 κ.εκ, προστίθενται εξακόσια ευρώ (600,00) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά,

γ) Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.εκ και μέχρι 3.000 κ.εκ, προστίθενται εννιακόσια ευρώ (900,00) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και

δ) Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.εκ, προστίθενται χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00) ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.

Σημειώνεται ότι όταν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα, τότε  γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (ήτοι μέχρι 50 κ.εκ προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.εκ προς την αμέσως επόμενη).

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, ως εξής:

i) κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) έτη και

ii) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10)έτη.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του χρόνου παλαιότητας του επιβατικού οχήματος λαμβάνεται υπ’ όψη ως πρώτο έτος εκείνο μέσα στο οποίο κυκλοφόρησε  το όχημα στην Ελλάδα για πρώτη φορά, ανεξάρτητα  από το πότε εκδόθηκε η ελληνική άδεια κυκλοφορίας.

Εξάλλου, κατ’ άρθρο 16 παρ. 1 Κ.Φ.Ε  και σε ό, τι αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν σε εταιρείες  ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες ή αστικές, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των:
1) ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία,

2) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της,
3) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και

4) των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η ως άνω περιγραφόμενη αντικειμενική δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις άνω διατάξεις ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από τα αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρεία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτοκινήτων που ανήκουν σε εταιρίες, η αντικειμενική δαπάνη που βαρύνει κάθε πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό που προκύπτει από το αυτοκίνητο της εταιρίας με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Παραδείγματος χάρη  έστω ότι μια ανώνυμη εταιρεία έχει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο κι έναν Πρόεδρο του Δ.Σ της, καθώς και τρία (3) Ε.Ι. Χ. αυτοκίνητα με αντικειμενική δαπάνη 4.000,00, 3.000,00 και 2.000,00 ευρώ αντίστοιχα. Η συνολική αντικειμενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων είναι (4.000,00+3.000,00 +2.000,00=) 9.000,00 ευρώ  και θα βαρύνει και τα άνω δύο πρόσωπα (Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο Δ.Σ) ισομερώς κατά 9.000,00 Χ1/2= 4.500,00 ευρώ. Επειδή όμως η μεγαλύτερη εκ των τριών αντικειμενική δαπάνη είναι 4.000,00, το ποσό που θα δηλώσουν τα δύο αυτά πρόσωπα  περιορίζεται στο ποσό αυτό, ήτοι στις 4.000,00 ευρώ ο καθένας τους.

ΙΙ. Έκπτωση δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 1 περ. β’, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο προκύπτει λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα –μεταξύ άλλων- και των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικά δε για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι 1.600,00 κ.εκ, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων, καθώς και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό 70% του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για τα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα εκπίπτει, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, ποσοστό 35% των πιο δαπανών.

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Η επιλογή του να μεταβιβάσει κάποιος το Ι.Χ. όχημα που χρησιμοποιεί και για επαγγελματική χρήση σε εταιρεία συμφερόντων του ή να αγοραστεί το όχημα εξ’ αρχής από την εταιρεία μπορεί να έχει σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, το αν είναι συμφέρον η όχι εξαρτάται και από τον αριθμό των διαχειριστών, διευθυντών, μελών Δ.Σ. κλπ. της εν λόγω εταιρείας διότι προβλέπεται επιμερισμός της δαπάνης μεταξύ του συνόλου αυτών των προσώπων. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσώπων που διοικούν την εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται ότι η αντικειμενική δαπάνη όταν μια εταιρεία έχει  περισσότερα από ένα αυτοκίνητα δεν ξεπερνάει την αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από το αυτοκίνητο της εταιρίας με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Τέλος, ίσως το σημαντικότερο φορολογικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα έκπτωσης των  δαπανών χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας, έστω και με τα ανωτέρω αναφερθέντα μειωμένα ποσοστά.

error: Content is protected !!