a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων – Εκχώρηση σε Δημόσιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων – Εκχώρηση σε Δημόσιο

Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων – Εκχώρηση σε Δημόσιο

Αποφυγή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τον Ν. 4873/2021:

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμισθωτή ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δυνάμει των ανωτέρω, ο φορολογούμενος προκειμένου να αποφύγει την επιβολή φόρου εισοδήματος επί των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων απαιτείται να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  • Να υποβάλλει εμπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δηλαδή μέχρι την λήξη της προθεσμίας για υποβολή φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε411).
  • Να προσκομίσει στην υπηρεσία αντίγραφα είτε από την κατατεθειμένη αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του μισθωτή, είτε από την κατατεθειμένη αίτηση για διαταγή απόδοσης μισθίου. Επιπλέον ο φορολογούμενος μπορεί να προσκομίσει αντί των ως άνω εγγράφων, την δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται η αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο ή η επιδίκαση των οφειλόμενων μισθωμάτων στον εκμισθωτή.
  • Σημειώνεται ότι ανάλογα με το ενεργό της σύμβασης μίσθωσης, ο εκμισθωτής μπορεί να επιλέξει την ταχύτερη διαδικασία της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής ή την άσκηση αγωγής με αίτημα την απόδοση του μισθίου και την επιδίκαση των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Η ως άνω διαδικασία, αποφυγής φορολόγησης του εκμισθωτή, για τα μη καταβεβλημένα μισθώματα από τον μισθωτή εφαρμόζεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, για ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου. Συνεπώς, δεν τυγχάνει εφαρμογής σε μισθωτικές σχέσεις νομικών προσώπων.

Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι απωλέσουν την προθεσμία και δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα ανείσπρακτα μισθώματα μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, προβλεπόταν η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων προς το Δημόσιο. Η νομοθετική ρύθμιση αυτή, έχει καταργηθεί από το έτος 2015, με τον Ν. 4346/2015 και πλέον ο φορολογούμενος υποβάλει δήλωση εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  σύμφωνα με όσα διατυπώθηκαν ανωτέρω.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!