a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Α.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Πληροφοριακά Στοιχεία

 Ισχύον Καθεστώς:

1. Καταβολή ετήσιων εισφορών (σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΕΤΑΑ)

2. Διάκριση στον υπολογισμό των εισφορών για τους δικηγόρους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας και άνω 5ετίας

Νέο Ασφαλιστικό:

1.Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί  του μηνιαίου εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των  1.406,60€ ετησίως (ή 117,22€ μηνιαίως) και ανώτερες του ποσού των 14.065,92€ ετησίως (ή 1.172,16€ μηνιαίως).

2. Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 7,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι: στο άρθρο 51 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου δεν αναφέρει ρητά εάν υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών. Για τους σκοπούς της άσκησης, λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης δεν μπορούν να είναι μικρότερες του ποσού των 527,47€ ετησίως (ή 43,96€ μηνιαίως) και μεγαλύτερες του ποσού των 5.274,72€  ετησίως (ή 439,56€ μηνιαίως).

3. Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 6,95% επί του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι: στο άρθρο 57 δεν αναφέρει ρητά τα όρια των εισφορών, για  τους σκοπούς αυτής της άσκησης όμως, λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι οι εισφορές δεν μπορούν να είναι μικρότερες  του ποσού των 488,79€ ετησίως (ή 40,73€ μηνιαίως) και μεγαλύτερες του ποσού  των  4.887,91€ ετησίως (ή 407,33€ μηνιαίως).

4. Καταργείται η διάκριση στην ασφάλιση των δικηγόρων σε κάτω 5ετίας και άνω 5ετίας.

Παράδειγμα

Έστω Ανεξάρτητος Δικηγόρος με Καθαρά Φορολογητέα Κέρδη (πριν την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών) 100.000€.Για τον υπολογισμό των εισφορών για το 2015 θεωρούμε ότι ο δικηγόρος είναι ασφαλισμένος άνω 5ετίας και για το 2016 υπολογίζουμε το μέγιστο ποσό των εισφορών (όπως θα διαμορφωθεί σταδιακά και θα ισχύει το 2020).

2015 2016
Καθαρά Φορολογητέα Κέρδη 100.000€ 100.000€
Μείον:
Ασφαλιστικές Εισφορές 4.768,68€ * 24.228,55€
Τελικά Φορολογητέα Κέρδη 95.231,32€ 75.771,45€
Μείον:
Φόρος Εισοδήματος 27.926,34€ ** 21.504,58€
Καθαρά Κέρδη 67.304,98€ 54.266,87€
Προκαταβολή Φόρου Επ. Χρησ. 20.944,76€*** 21.504,58€
Σύνολο Φόρου προς καταβολή 48.871,10€ 43.009,16€
Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης 2.692,20€**** 2.170,67€

Πρόσθετη Επιβάρυνση Ασφαλιστικών Εισφορών: 19.459,87€

Διαφορά στο σύνολο του φόρου προς πληρωμή (κύριος και συμπληρωματικός): -5.861,94€

Διαφορά στην Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης: -521,53€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 *Οι ασφαλιστικές Εισφορές του Ανεξάρτητου Δικηγόρου με το ισχύον καθεστώς υπολογίζονται ως εξής:Ταμείο Νομικών:  2.506,68€ (1.928,48€ ΤΑΝ και 578,40€ ΤΕΑΔ)Ταμείο Προνοίας: 2.261,40€ (1.485,12€ Τομέας  Υγείας και 776,28€ Τομέας Προνοίας)

Σύνολο:  4.768,08€ 

** Ο Φορολογικός Συντελεστής είναι 26% για τις πρώτες 50.000€ και 33% για το υπόλοιπο ποσό.
*** Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με συντελεστή75% για το 2015 και 100% για το 2016.
**** Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται βάσει κλίμακας σε ποσοστό 4% επί των καθαρών κερδών

 

Β.ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Πληροφοριακά Στοιχεία

 Ισχύον Καθεστώς:

1. Ο εργοδότης καταβάλει τα 2/3 των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές υπολογίζονται από τις εγκυκλίους του ΤΑΝ- ΤΕΑΔ- ΕΤΑΑ.

2. Επιπλέον ο εργοδότης καταβάλει μηνιαία εισφορά στο Ταμείο Νομικών σε ποσοστό 3%-5% επί του μηνιαίου μισθού.

Νέο Ασφαλιστικό:

1. Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη. Το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών αποδοχών ορίζεται στο ποσό των 5.860,80€ μηνιαίως (το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών, που είναι 586,08€).

2. Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 4% για τον εργοδότη.

3. Εισφορές Υγειονομικής Περίθαλψης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη και περιλαμβάνει τόσο τις παροχές σε είδος όσο και  τις παροχές σε χρήμα.
Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης κάνουμε την ίδια παραδοχή για το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών αποδοχών με τις εισφορές της σύνταξης, τόσο για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης όσο και για τις εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.3 οι έμμισθοι δικηγόροι καταβάλλουν εισφορές ως μισθωτοί, συνεπώς για τους σκοπούς αυτής της άσκησης λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι καταργείται η διαδικασία του υπολογισμού της αναλογίας των 2/3 των εισφορών για τον εργοδότη και οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται όπως και στις περιπτώσεις των μισθωτών του ΙΚΑ.

5. Η δαπάνη της μισθοδοσίας των εμμίσθων δικηγόρων δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά για τις εταιρείες, αφού οι εισφορές του ασφαλισμένου παρακρατούνται από τη μισθοδοσία τους όπως ορίζεται από τις διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 Πληροφοριακά Στοιχεία

Ισχύον καθεστώς:

 1. Υπολογίζονται ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΕΤΑΑ.

2. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της δικηγορικής εταιρείας (ΠΟΛ 1113/2.6.15)

Νέο Ασφαλιστικό:

1. Δεν γίνεται ρητή αναφορά στο Νέο Ασφαλιστικό για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των εταίρων. Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο με τις ασφαλιστικές εισφορές των ανεξάρτητων/ μεμονωμένων δικηγόρων.

Παράδειγμα

Έστω δικηγορική εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία και καθαρά φορολογητέα κέρδη (πριν την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών) 1.000.000€.

Έστω ότι απασχολούνται στην εταιρεία 5 δικηγόροι με έμμισθη εντολή και έστω ότι οι μηνιαίες αποδοχές του καθενός ανέρχονται στο ποσό των 2.000€.

Επίσης θεωρούμε ότι η δικηγορική εταιρεία έχει 5 εταίρους δικηγόρους ασφαλισμένους άνω της 5ετίας και υπολογίζουμε ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 με το μέγιστο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (όπως θα διαμορφωθεί σταδιακά και θα ισχύει από το 2020).

 

2015 2016
Καθαρά Φορολογητέα Κέρδη 1.000.000€ 1.000.000€
Μείον:
Ασφαλ. Εισφορές Εργοδότη 21.893,60€* 30.632,00€*
Ασφαλ. Εισφορές Εταίρων 23.840,40€ 121.142,75€
Τελικά Φορολογητέα Κέρδη 954.266€ 848.225,25€
Μείον:
Φόρος Εισοδήματος 276.737,14€*** 245.985,32€
Κέρδη προς διανομή 677.528,86€ 602.239,93€
Προκαταβολή φόρου Επ. Χρησ. 207.552,85€*** 245.985,32€
Σύνολο Φόρου προς καταβολή 484.289,99€ 491.970,64€
Μείον:
Φόρος Μερισμάτων 67.752,89€*** 60.223,99€
Διανεμόμενα κέρδη μετά φόρων 609.775,97€ 542.015,94€
Έκτακτη Εισοφρά Αλληλεγγύης

για κάθε ένα εταίρο

7.317,31€**** 6.504,19€

 

Πρόσθετη Επιβάρυνση Ασφαλιστικών Εισφορών Εργοδότη: 8.738,40€

Πρόσθετη Επιβάρυνση Ασφαλιστικών Εισφορών Εταίρων: 97.302,35€

Συνολική Πρόσθετη Επιβάρυνση Ασφαλιστικών Εισφορών: 106.040,75€

Διαφορά στο συνολικό φόρο προς καταβολή (κύριο και συμπληρωματικό): 7.680,65€

Διαφορά στο φόρο μερισμάτων: -7.528,90€

Διαφορά στην Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης για κάθε εταίρο : -813,12€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* Έστω ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων ασφαλισμένου άνω της 5ετίας είναι 4.768,68€ (όπως έχει υπολογιστεί από το προηγούμενο παράδειγμα). Ο εργοδότης στην προκειμένη περίπτωση θα καταβάλει τα 2/3 των εισφορών, δηλαδή 3.178,72€.Επιπλέον, στο παράδειγμά μας οι μηνιαίες αποδοχές του δικηγόρου είναι 2.000€ και επομένως η μηνιαία εισφορά του εργοδότη στο ταμείο νομικών θα είναι 100€ (2.000€*5%) και ετησίως θα καταβάλει 1.200€.Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για 5 έμμισθους δικηγόρους θα είναι:(3.178,72€*5)+ (1.200€*5)=21.893,60€

** Οι ασφαλιστικές εισφορές του Εργοδότη για το 2016 υπολογίζονται σε συνολικό ποσοστό 21,88% επί των αποδοχών. Άρα οι εργοδοτικές εισφορές για τον έμμισθο δικηγόρο με μηνιαίες αποδοχές 2.000€ θα είναι: 2.000€*21,88%= 437,60€. Οι ετήσιες εισφορές θα είναι (437,60€*14=) 6.126,40€ και για τους 5 απασχολούμενους δικηγόρους του παραδείγματος θα είναι 30.632€

*** Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29% και ο Φόρος Μερισμάτων είναι 10%. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 75% για το 2015 και με συντελεστή 100% για το 2016

**** Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης παίρνουμε ως δεδομένο ότι όλοι οι εταίροι συμμετέχουν με το ίδιο ποσοστό στην εταιρεία και τα κέρδη κατανέμονται ισομερώς.Επομένως ο κάθε εταίρος θα λάβει: 609.775,97€/5= 121.955,19€ για το 2015 και 542.015,94€/5= 108.403,18€  για το 2016. Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται στον κάθε εταίρο βάσει κλίμακας με ποσοστό 6%. Υπόχρεος στην καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο βεβαιώνεται κατά την υποβολή της ατομικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/2/2016

error: Content is protected !!