a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο  > Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

Οι διατάξεις περί αδείας είναι δημοσίας τάξεως και επομένως αναγκαστικού δικαίου.
Ως εκ τούτου κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές πχ. Εγκατάλειψη ή παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια, είναι άκυρη (άρθ. 5 Ν.539/1945).

Η δήλωση του μισθωτού ότι δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του ή να λάβει μικρότερης έκτασης άδεια δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις επιζήμιες συνέπειες του Νόμου, αλλά θεωρείται οπωσδήποτε άκυρη, ακόμα και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της αδείας (Εφετ. Θεσ/νίκης 2032/1989)

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει από μόνος του την άδεια στο μισθωτό, ακόμα και αν εκείνος δεν την αιτήθηκε, μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και προτού λήξει αυτό. Διαφορετικά υπόκειται σε ποινικές και αστικές κυρώσεις που αναλύονται παρακάτω:

Ποινικές κυρώσεις: Χρηματική ποινή και φυλάκιση μέχρι και 6 μήνες-άρθ.5 Ν.539/1945
Αστικές κυρώσεις: Σε περίπτωση που ο εργοδότης με δική του υπαιτιότητα και για οποιοδήποτε λόγο δεν χορηγήσει στο μισθωτό τη νόμιμη άδεια που δικαιούται και εντός του ημερολογιακού έτους που τη δικαιούται, τότε υποχρεούται να καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100% (άρθ.3 Ν.Δ 3755/1957).

Όσον αφορά τις διατυπώσεις τις οποίες υποχρεούται κάθε εργοδότης να τηρεί, αυτές είναι οι κάτωθι:

1) Πρέπει να τηρείται ειδικό βιβλίο αδειών το οποίο είναι αθεώρητο και δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφικών σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

2) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 και της aριθμ. 2063/Δ1 632/2011 κατηγοριοποίησης παραβάσεων του ΣΕΠΕ . Πιο συγκεκριμένα για τη μη τήρηση ή ελλιπή τήρηση βιβλίου αδειών επιβάλλεται πρόστιμο από 300€ έως 3.000€ και για τη μη χορήγηση αδείας το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 15.000€.

error: Content is protected !!