a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο  > Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Α.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Κατά την πληρωμή των αποδοχών πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τους ασφαλισμένους τις εισφορές που τους βαρύνουν (εργατικές εισφορές). Αν δεν παρακρατήσει τις εισφορές 2 μήνες από την πληρωμή των αποδοχών, χάνει το δικαίωμα της παρακράτησης (άρθρο 26 παρ. 5 Α.Ν. 1846/51). Εξάλλου, αν ο εργοδότης δεν παρακρατήσει τις εισφορές από τους ασφαλισμένους, ο μισθός προσαυξάνεται κατά το αντίστοιχο προς τις κρατήσεις ποσό και το συνολικό ποσό που προκύπτει αποτελεί τον ακαθάριστο μισθό, επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Β.   Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων, πέραν του οποίου δεν υπολογίζονται εισφορές, παραμένει για το έτος 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011, δηλαδή για εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης παραμένει σε 2.432,25 € (97,29 € x 25). Για περισσότερες ή λιγότερες από εικοσιπέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα το όριο αυξομειώνεται ανάλογα. Παλαιοί ασφαλισμένοι είναι όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992.

Επομένως, εάν ο εργαζόμενος έχει ασφαλισθεί πριν τις 01.01.1993, τότε υπολογίζεται ποσοστό από 16,50 έως 19,95 % για τις εργατικές εισφορές και ποσοστό από 28,56 έως 31,71% για τις εργοδοτικές εισφορές επί του τεκμαρτού ποσού των 2.432,25€, ανεξαρτήτως του ποσού των αποδοχών του (το ποσοστό μεταβάλλεται αναλόγως της ασφαλιστικής κατηγορίας του απασχολούμενου, ήτοι αναλόγως του είδους της παρεχόμενης εργασίας).

Γ. Όταν από έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο εργοδότης δεν κατέβαλε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που απαιτούνται για την ασφάλιση ολόκληρου του προσωπικού του, συντάσσεται σε βάρος του “Πράξη Επιβολής Εισφορών” (Π.Ε.Ε).

Οι καταλογιζόμενες με τις Π.Ε.Ε. μη καταβληθείσες εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, ήτοι 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά (άρθρα 26 & 27, Α.Ν1846/1951 όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 13 & 14 του Ν. 2972/2001, καθώς και το άρθρο 20 του Ν.4075/2012).

Δ. Όταν από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης κατέβαλε εκπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές συντάσσεται σε βάρος του “Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους” (άρθρο 13 του Ν. 2972/2001).Τα πρόσθετα τέλη διαμορφώθηκαν σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επιπλέον μήνα καθυστέρησης, μέχρι ποσοστού 120% κατ’ ανώτατο όριο, ανεξάρτητα των μισθολογικών περιόδων που αφορούν οι εκπρόθεσμες καταβληθείσες εισφορές (άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 3232/2004, εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ14/04).

Ε. Συνέπειες

Σε βάρος των εργοδοτών που:

– δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ

– υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ.

– υποβάλλουν Α.Π.Δ. για την οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και αυτών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων, που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση

– υποβάλλουν Α.Π.Δ. στην οποία διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι, δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζόμενους, που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά την χρονική περίοδο που αναφέρεται η Α.Π.Δ.,

συντάσσεται “Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών”. Το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται, κατά περίπτωση, σε 30- 45% των αντίστοιχων εισφορών (άρθρα 7 του Ν. 2972/2001 και 19 Ν.4075/2012, εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 54/04).

ΣΤ. Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο εργοδότης δεν καταχώρισε τους εργαζομένους του, αμέσως μετά την πρόσληψή τους και πριν αναλάβουν εργασία, στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή δεν επιδεικνύει αυτό στα αρμόδια όργανα, τότε συντάσσεται σε βάρος του “Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων” πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο (άρθρο 2 του Ν. 2556/1997 και 10 του Ν. 3232/2004, εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 38/98, 81/99 και 95/04).

error: Content is protected !!