a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Εμπορικό Δίκαιο  > Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

Κοινοπραξία (νομική φύση /ευθύνη μελών/εκπροσώπηση)

H κοινοπραξία είναι μη προβλεπόμενη από το νόμο, αλλά γνωστή στη συναλλακτική πρακτική ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 34, 61, 741 του ΑΚ, 2 του διατάγματος της 2/14.5.1835 “περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων”, 20, 23, 42, 47, 50, 680 του Εμπορικού Νόμου  και 62 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, συνάγεται ότι εφόσον δεν έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 του Εμπορικού Νόμου, η κοινοπραξία δεν αποκτά νομική προσωπικότητα και γι’ αυτό δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά έχει μόνον τη δικονομικού χαρακτήρα ικανότητα να ενάγει ή ενάγεται, υποκείμενα δε της ουσιαστικής έννομης σχέσης είναι τα μέλη της (Ολ. ΑΠ 22/1998, Ολ. ΣτΕ 1934/1998).

Εάν η κοινοπραξία δεν υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου  για τις ομόρρυθμες εταιρείες, τότε λειτουργεί ως ομόρρυθμη εταιρία “εν τοις πράγμασι” (Ολομ.ΑΠ 22/1998), με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό, δηλαδή εφαρμόζεται το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρίας σε όλη του την έκταση, ως προς τη διαχείριση της εταιρίας, την ευθύνη των εταίρων, τη λύση και τις συνέπειες αυτής. Έτσι, ισχύει η απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη των εταίρων και ο κανόνας της ατομικής εκπροσώπησης, ο οποίος καθιερώνεται, επί ομόρρυθμης εταιρίας, με τη διάταξη του άρθρου 22 του Εμπορικού Νόμου.

Κατ’ αυτόν τον κανόνα, κάθε ομόρρυθμος εταίρος μπορεί μόνος του να δεσμεύει την εταιρία, ανεξάρτητα από τη σύμπραξη ή ακόμη και την εναντίωση των άλλων.

Σημειωτέον ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση είναι ενδοτικού δικαίου δηλαδή επιτρέπεται στους ομόρρυθμους εταίρους (εν προκειμένω τα μέλη της κοινοπραξίας) να περιλάβουν στο καταστατικό ρυθμίσεις που παρεκκλίνουν από το νόμο και να ορίσουν ότι η εκπροσώπηση της εταιρίας θα γίνεται από περισσότερους, ενεργούντες χωριστά ή από κοινού. Εφόσον όμως η ομόρρυθμη εταιρία (κοινοπραξία) δεν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας, τις σχετικές καταστατικές ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 22 ΕΝ, δεν μπορούν να επικαλεσθούν οι εταίροι (μέλη της κοινοπραξίας)  έναντι των τρίτων και ως εκ τούτου έναντι αυτών ισχύει σε κάθε περίπτωση, ο κανόνας της ατομικής εκπροσώπησης (άρθρο 42 περ. 3 του Εμπορικού Νόμου).

error: Content is protected !!