a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Ακίνητα  > Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου

Έξοδα Μεταβίβασης Ακινήτου

Η μεταβίβαση ακινήτων περιλαμβάνει μία σειρά από βήματα και διαδικασίες, για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η συμμετοχή ορισμένων προσώπων. Πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος συντονίζει και υλοποιεί επί της ουσίας τη διαδικασία αλλά και ο μηχανικός, καθώς πραγματοποιεί τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και ακολούθως προχωρά στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων. Ιδιαίτερα σημαντικός αν και όχι υποχρεωτικός κρίνεται σε περίπτωση αγοραπωλησίας  και ο ρόλος του δικηγόρου, καθώς μέσω του νομικού ελέγχου τίτλων που διενεργεί,  διαβεβαιώνει τον αγοραστή για την νομική κατάσταση του ακινήτου. Τελικό στάδιο κάθε μεταβίβασης αποτελεί η καταχώρηση στο αρμόδιο κατά τόπο κτηματολογικό γραφείο οπότε και ολοκληρώνεται τυπικά η διαδικασία της μεταβίβασης, καθώς κατοχυρώνεται η αλλαγή στο πρόσωπο του δικαιούχου.

Tα έξοδα, λοιπόν, που απαιτούνται συνολικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης ακινήτου, αναλύονται ως εξής:

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με πώληση επιβάλλεται φόρος επί της αξίας αυτών, ο οποίος προσδιορίζεται στο 3% επί του μεγαλύτερου ποσού, εάν υφίσταται διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας, δηλαδή αυτήν την οποία προσδιορίζει η Φορολογική Αρχή για το πωλούμενο ακίνητο, και της συμφωνημένης αξίας. Έτσι, εάν η συμφωνημένη αξία (το τίμημα) είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία, τότε ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται βάσει της αντικειμενικής αξίας, ενώ αν η συμφωνημένη αξία (το τίμημα) είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική αξία, τότε ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται βάσει της συμφωνημένης αξίας.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου:

Αυτή προσδιορίζεται βάσει του ποσοστού δικαιώματος αμοιβής συμβολαιογράφου επί της υψηλότερης τιμής μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ακινήτου και του συμφωνημένου τιμήματος. Δηλαδή, όταν είναι υψηλότερη η αντικειμενική αξία του ακινήτου από το συμφωνημένο τίμημα, το παρακάτω ποσοστό δικαιώματος αμοιβής εφαρμόζεται επί της αντικειμενικής αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει το αντίστροφο.
Ποσοστά δικαιώματος αμοιβής:

  • Για ποσό έως €120.000,00 ποσοστό 0,8%
  • Για ποσό από €120.000,01 έως €380.000,00 ποσοστό 0,70%]
  • Για ποσό από €380.000,01 έως €2.000.000.00 ποσοστό 0,65%
  • Για ποσό από €2.000.000,01 έως €5.000.000,00 ποσοστό 0,55%
  • Για ποσό από €5.000.000,01 έως €8.000.000,00 ποσοστό 0,50%
  • Για ποσό από €8.000.000,01 έως €10.000.000,00 ποσοστό 0,40%

 

Επιπλέον ο συμβολαιογράφος εισπράττει μια πάγια εντολή αξίας €20 καθώς και για κάθε επιπλέον σελίδα της συμβολαιογραφικής πράξης, η αμοιβή του αυξάνεται κατά €5 ενώ για κάθε σελίδα αντιγράφου του συμβολαίου προστίθενται €4.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα παραπάνω έξοδα επιβάλλεται Φ.Π.Α. 24%.

Έξοδα υποθηκοφυλακείου/κτηματολογίου:

Το αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων υπολογίζεται σε 4,75‰ της αξίας του ακινήτου στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία και σε 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία. Στα έξοδα αυτά επιβάλλεται ΦΠΑ 24%.]

Έξοδα μεσίτη:

Η αμοιβή μεσιτείας είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ αγοραστή και μεσίτη. Συνήθως είναι το 2% επί της αξίας του ακινήτου.

Αμοιβή μηχανικού:

Είναι ένα προαιρετικό έξοδο για τον αγοραστή, καθώς ο πωλητής του ακινήτου επιβαρύνεται με το κόστος έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, το κόστος τακτοποίησης τυχόν αυθαιρεσιών και γενικά το κόστος διασφάλισης του τεχνικά καλώς έχειν του ακινήτου, ωστόσο τις περισσότερες φορές συστήνεται να απευθύνεται ο αγοραστής σε μηχανικό για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου και επαλήθευσης των διαβεβαιώσεων του μηχανικού του πωλητή. Η αμοιβή του μηχανικού είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης, για την οποία λαμβάνεται υπόψη και η εμπειρία/προϋπηρεσία του μηχανικού.

Αμοιβή δικηγόρου:

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, οι αγοραστές ή πωλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύονται από δικηγόρο κατά την κατάρτιση του συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου. Ωστόσο, η πρόσληψη δικηγόρου είναι για τον αγοραστή (έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο, έλεγχος των όρων του συμβολαίου κ.λπ.). Η αμοιβή δικηγόρου είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης, στην οποία λαμβάνεται υπ’ όψη τόσο η εμπειρία του δικηγόρου, όσο και η αξία της συναλλαγής.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!