a

Facebook

Twitter

Copyright 2017 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

Ειδικά θέματα

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μίσθωση ακινήτου

Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης....

Προβολή Άρθρου

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων («ΕΝ.Φ.Ι.Α.») και ο τρόπος υπολογισμού

Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική του εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου....

Προβολή Άρθρου

Τι ισχύει για το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Για Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο σύμφωνα με τα άρθρα 62 επ. του υπ’ αριθ.650/2012 Κανονισμού (ΕΕ) ισχύουν τα εξής...

Προβολή Άρθρου

Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα

η χορήγηση Α.Φ.Μ. από τη Φορολογική Διοίκηση, είναι και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ...

Προβολή Άρθρου

Νομικό πλαίσιο φορολογίας κληρονομιών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών και γονικών παροχών (ν. 2961/2001), αντικείμενο του φόρου κληρονομίας στην Ελλάδα είναι:...

Προβολή Άρθρου

Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί εισοδημάτων που προέρχονται από μία ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης....

Προβολή Άρθρου

Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων και σχετικές υποχρεώσεις αυτών (transfer pricing)

Προϋποθέσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) «συνδεδεμένο πρόσωπο» (άρθρο 2 του ν. 4172/2013) θεωρείται κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. ...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

συνάγεται ότι στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος, απασχολούμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από Εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα εκτός Ελλάδος, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να παράσχει την εργασία του στην Ελλάδα, υπάγεται στην κοινωνική ασφάλισης της χώρας όπου πράγματι ασκεί τη μισθωτική του δραστηριότητα, ήτοι εν προκειμένω στην Ελλάδα....

Προβολή Άρθρου

Φορολογικές υποχρεώσεις για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εν προκειμένω, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος που παρέχει την εργασία του ως μισθωτός σε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήτοι με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή. Το εισόδημα που αποκτά το φυσικό πρόσωπο για την παροχή της εργασίας του στην αλλοδαπή, φορολογείται στην Ελλάδα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και δη ως παγκόσμιο εισόδημα, το οποίο δηλώνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (...

Προβολή Άρθρου